Enon Vanhusten Tuki ry

Enon Vanhusten Tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikäihmisten hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimialueena on Joensuun kaupunki ympäristöineen.

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

  • Tekemällä valistustyötä ikäihmisten elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.
  • Järjestämällä keskustelu-, neuvottelu-, koulutus-, juhla- ym. samantapaisia tilaisuuksia.
  • Edistämällä ikäihmisille tarkoitettujen asuntojen ja palvelutalojen yms. aikaansaamista sekä ylläpitämällä niitä.
  • Kehittämällä ikäihmisten avohuoltoa ja harjoittamalla siihen kuuluvia tehtäviä, kuten kotiapupalvelu-, päiväkoti- ym. toimintaa.
  • Edistämällä ikäihmisten terveydellistä kuntouttamista.
  • Edistämällä ja hankkimalla ikäihmisten lomamahdollisuuksia.
  • Ryhtymällä muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää ikäihmisten aseman parantamista.
  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä.
  • Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja erilaisia keräyksiä sekä voi harjoittaa kioskikauppaa ja ravintolatoimintaa. Myydä tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja sekä vuokrata tiloja.