Arvomme

ARVOMME

Asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen

 • arvostan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta
 • olen palveluhenkinen
 • toimin aina siten, että asiakas on tyytyväinen
 • kuuntelen mitä asiakas haluaa
 • teen toimenpiteet ajallaan ja ohjeita noudattaen
 • kerron ongelmista rakentavassa mielessä

Yhteisöllisyys

 • välitän lähimmäisestä, kohtelen heitä niin kuin toivoisin itseäni kohdeltavan
 • arvioin ja parannan kaikkea toimintaamme
 • olen rehellinen, avoin ja oikeudenmukainen
 • työskentelen yhteisten päämäärien hyväksi ja kehitän itseäni jatkuvasti
 • suhtaudun positiivisesti muutoksiin
 • arvostan ja kunnioitan toisia ja heidän työtään

Turvallisuus

 • palvelutalo on kodinomainen asuinyhteisö
 • palvelutalossa on esteetön, turvallinen ja viihtyisä asumis- ja hoitoympäristö
 • asukkaiden tarpeisiin vastataan yksilöllisesti laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan
 • palvelutalossa tuetaan itsenäistä asumista ja omatoimisuutta, kuntouttavaa työotetta ja erilaisia tukipalvelutoimintoja käyttäen
 • toteutan tehtäväni ympäristö- ja kehityksen näkökulmat huomioon ottaen

Hallittu talous

 • mittaan menestystä kestävällä taloudellisella tuloksella