Arvomme

 

Asukaslähtöisyys

 • arvostamme asukkaan itsemääräämisoikeutta sekä hänen reviiriään
 • kuuntelemme asukasta ja olemme läsnä
 • välitämme lähimmäisestämme, kohtelemme häntä niin kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan
 • vastaamme yksilöllisesti asukkaiden tarpeisiin
 • olemme palveluhenkisiä ja teemme työtä suurella sydämellä
 • kodinomaisuus, esteettömyys ja viihtyisyys luo turvallisen asumis- ja hoitoympäristön

 

Osallisuus

 • mahdollistamme asukkaiden ja omaisten osallistumisen toimintaamme
 • käytämme työssä huumoria; positiivinen mieliala palauttaa asioita muistiin ja vahvistaa asukkaan elämänhallinnan tunnetta
 • huolehdimme yhteisestä viihtyvyydestä ja hyvästä ilmapiiristä olemalla rehellisiä, avoimia ja oikeudenmukaisia

 

Luotettavuus

 • henkilökunta on ammattitaitoista, motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta
 • työskentelemme ympäristönäkökulmat huomioon ottaen
 • työskentelemme yhteisten päämäärien hyväksi noudattamalla yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita sekä arvioimalla ja kehittämällä toimintaamme

 

Kunnioitus

 • ylläpidämme ilmapiiriä, jossa asioista voidaan keskustella ja jakaa tietoa eteenpäin
 • annamme palautetta, puhumme suoraan ja rehellisesti asioista, mutta emme loukkaa ketään
 • kohtelemme kaikkia ihmisiä – asukkaita, asiakkaita, omaisia, yhteistyökumppaneita ja työkavereita arvostavasti
 • osoitamme arvostusta toisten osaamiselle
 • arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia ammattiryhmiä tasa-arvoisesti