Enon vanhusten Tuki ry

Enon vanhusten Tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistyksen toimialueena on Joensuu kaupunki ympäristöineen.

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

  • Tekemällä valistustyötä vanhusten elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä.
  • Järjestämällä keskustelu-, neuvottelu-, koulutus-, juhla- ym. samantapaisia tilaisuuksia.
  • Edistämällä vanhuksille tarkoitettujen voittoa tavoittelemattomien vanhusten asuntojen ja palvelutalojen yms. aikaansaamista sekä ylläpitämällä tällaisia laitoksia.
  • Kehittämällä vanhusten avohuoltoa ja harjoittamalla siihen kuuluvia tehtäviä, kuten kotiapupalvelu-, päiväkoti- ym. toimintaa.
  • Edistämällä vanhusten terveydellistä kuntouttamista.
  • Edistämällä ja hankkimalla vanhuksien työ- ja lomamahdollisuuksia.
  • Ryhtymällä muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää vanhusten aseman parantamista.
  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja ylläpitää kiinteistöjä.
  • Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja erilaisia keräyksiä sekä voi harjoittaa kioskikauppaa, ravintolatoimintaa. Myy konsultaatio-, tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja ja vuokraa tiloja.